Praktische informatie

Hoe lang duurt een therapie?

Een zitting duurt doorgaans de eerste keer anderhalf uur. De daaropvolgende sessies 60 minuten.  Omdat ik snel doorheb wat de kern van een probleem is, verwacht ik dat wij in de eerste bijeenkomst kunnen bespreken wat naar mijn idee de werkpunten zijn in hoe jullie met elkaar omgaan en kan er een begin gemaakt worden met het aanleren van nieuw constructief gedrag, waarbij een ieder zich serieus genomen en gehoord voelt.

De sessies zullen doorgaans eenmaal per twee weken plaatsvinden.

Indien nodig kunnen we ook eenmaal per week afspreken. In de afbouwperiode zit er meestal een langere tijd tussen de gesprekken. Hierin hoor ik ook graag wat jullie behoefte is voor wat betreft de frequentie. Binnen ongeveer vijf gesprekken verwacht ik dat er een positieve verandering is ingezet in de sfeer thuis en hoe jullie met elkaar omgaan.

Na afsluiting is er de mogelijkheid voor een follow up gesprek.

Wilt u weten of therapie of coaching u kan helpen, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Tarieven

Ik hanteer de volgende tarieven:

  • Gezinstherapie € 120,00 per uur.
  • Relatietherapie € 120,00 per uur.
  • Therapie individueel € 120,00 per uur.
  • Coaching (Tarief in overleg met de opdrachtgever)
  • Huisbezoek is mogelijk na overleg.

Mijn tarief is gebaseerd op gesprekken van een uur. Afspraken die meer tijd nemen, worden naar rato berekend. Wilt u een afspraak afzeggen? Dat mag altijd, maar dan wel uiterlijk 48 uur van tevoren. Doet u dit niet, dan ben ik genoodzaakt om €30,00 in rekening te brengen.

 

De kosten voor een gesprek vallen niet onder de eigen bijdrage van uw basisverzekering. Ook heeft u geen verwijsbrief nodig van uw huisarts. Individuele Gestalttherapie wordt door de meeste zorgverzekeringen vanuit de aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed. Relatie- en gezinstherapie wordt dat niet. Mocht het zo zijn dat het op een gegeven moment wenselijk is om individuele gesprekken met u te voeren, dan worden deze gesprekken wel (deels) vergoed.

Informatie over de vergoedingen en premies voor gestalttherapie vindt u op de site van Zorgwijzer.nl.

Beroepsverenigingen

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

  • Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)
  • European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Vergoeding zorgverzekering

Aangezien ik ben aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, betekent dit dat u er zeker van kunt zijn dat u bij mijn praktijk een verantwoorde professionele behandeling krijgt. In veel gevallen, afhankelijk van uw polis, dekken zorgverzekeraars een deel van de kosten. Informeer vooraf bij uw eigen zorgverzekeraar of dat inderdaad zo is. Als u mijn AGB-codes en mijn naam doorgeeft, kan uw verzekeraar gemakkelijk mijn registratie bij de beroepsvereniging vinden.

AGB – code zorgverlener: 90101698
AGB – code praktijk: 90061214
RBCZ – licentienummer: 174598R
KvK – nummer: 65501187

Incidenten

Als gestalttherapeut val ik onder de klachtenregeling van de NVAGT.  Verder ben ik aangesloten bij de SCAG het kenniscentrum voor klachten en geschillen in de complementaire zorg. Kijk voor meer informatie op: www.nvagt-gestalt.org

Riechelmann relatie- en gezinstherapie heeft een VIM; Veilig Incident Melden beleid rond incidenten die zich in mijn praktijk kunnen voordoen.

Riechelmann

Riechelmann, relatie- en gezinstherapie in Amsterdam biedt professionele ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening

Geregistreerd bij:

Neem gerust contact op via:

Telefoon: 06-12717444